Project information

2. Mezinárodní letní škola zdravotnického práva - asistovaná reprodukce, mediace a komplementární metody (zdravotníci)

Project Identification
MUNI/B/1028/2010
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Hlavním cílem Letní školy zdravotnického práva je podpora mladých vědeckých pracovníků a vědecké práce v oblasti zdravotnického rpáva. Vzhledem k tomu, že zdravotnické právo, je jako relativně nový obor na vzestupu, jsme si vědomi aktuálnosti a potřeby vzdělávání mladých právníků a zdravotníků v této oblasti.

Publications

Total number of publications: 9