Informace o projektu

2. Mezinárodní letní škola zdravotnického práva - asistovaná reprodukce, mediace a komplementární metody (zdravotníci)

Kód projektu
MUNI/B/1028/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Hlavním cílem Letní školy zdravotnického práva je podpora mladých vědeckých pracovníků a vědecké práce v oblasti zdravotnického rpáva. Vzhledem k tomu, že zdravotnické právo, je jako relativně nový obor na vzestupu, jsme si vědomi aktuálnosti a potřeby vzdělávání mladých právníků a zdravotníků v této oblasti.

Publikace

Počet publikací: 9