Project information

Implementace mezinárodní klasifikace systému ošetřovatelských intervencí do anesteziologicko-resuscitační a chirurgické ošetřovatelské péče (NIC)

Project Identification
NT12078
Project Period
6/2011 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Projekt reaguje na první cíl vyhlášeného projektu „zvýšení konkrétního přínosu pro zdravotní péči v jednotlivých oblastech aplikovaného výzkumu“, kdy důraz je kladen na zvýšení kvality poskytované ošetřovatelské péče při získání validních výsledků výzkumu založeného na platných výzkumných výstupech týmu NIC (Centrum pro ošetřovatelskou klasifikaci a klinickou efektivitu) pro zlepšení ošetřovatelské péče. Prioritou projektuje je modifikace standardu klasifikačního systému ošetřovatelských intervencí NIC pro podmínky ČR, tak, aby mohly sloužit jako podklad ukazatele efektivity, kvality ošetřovatelské péče a zdravotnických služeb. Zavedením modifikované mezinárodně uznávané klasifikace ošetřovatelských intervencí – NIC, budou konkretizovány kompetence a povinností ošetřovatelského personálu, možnosti exaktního sledování a vyhodnocování plnění ošetřovatelských činností. Při přesném plnění ošetřovatelských činností dle seznamu NIC bude zajištěna minimální ošetřovatelská péče u každého z klientů (modifikace standardu ošetřovatelské péče). Do budoucna lze doplněnou klasifikace užít za účelem stanovování plateb za ošetřovatelskou péči a k výpočtu personálního obsazení ošetřovacích jednotek.

Publications

Total number of publications: 23


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info