Informace o projektu

Implementace mezinárodní klasifikace systému ošetřovatelských intervencí do anesteziologicko-resuscitační a chirurgické ošetřovatelské péče (NIC)

Kód projektu
NT12078
Období řešení
6/2011 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Projekt reaguje na první cíl vyhlášeného projektu „zvýšení konkrétního přínosu pro zdravotní péči v jednotlivých oblastech aplikovaného výzkumu“, kdy důraz je kladen na zvýšení kvality poskytované ošetřovatelské péče při získání validních výsledků výzkumu založeného na platných výzkumných výstupech týmu NIC (Centrum pro ošetřovatelskou klasifikaci a klinickou efektivitu) pro zlepšení ošetřovatelské péče. Prioritou projektuje je modifikace standardu klasifikačního systému ošetřovatelských intervencí NIC pro podmínky ČR, tak, aby mohly sloužit jako podklad ukazatele efektivity, kvality ošetřovatelské péče a zdravotnických služeb. Zavedením modifikované mezinárodně uznávané klasifikace ošetřovatelských intervencí – NIC, budou konkretizovány kompetence a povinností ošetřovatelského personálu, možnosti exaktního sledování a vyhodnocování plnění ošetřovatelských činností. Při přesném plnění ošetřovatelských činností dle seznamu NIC bude zajištěna minimální ošetřovatelská péče u každého z klientů (modifikace standardu ošetřovatelské péče). Do budoucna lze doplněnou klasifikace užít za účelem stanovování plateb za ošetřovatelskou péči a k výpočtu personálního obsazení ošetřovacích jednotek.

Publikace

2014

International symposium: Science and reaseach in nursing

POSPÍŠILOVÁ Alena JUŘENÍKOVÁ Petra

Intervence NIC v péči dýchání jako součást vedení ošetřovatelské dokumentace

HŮSKOVÁ Jitka — JUŘENÍKOVÁ Petra

Klasifikační systém ošetřovatelských intervencí NIC v intenzivním a chirurgickém ošetřovatelství

JUŘENÍKOVÁ Petra POSPÍŠILOVÁ Alena — HŮSKOVÁ Jitka — KYASOVÁ Miroslava — MIČUDOVÁ Erna

Nursing Interventions Used in Surgical Nursing Practice

POSPÍŠILOVÁ Alena KYASOVÁ Miroslava JUŘENÍKOVÁ Petra SURÁ Zdeňka — MIČUDOVÁ Erna

Ošetřovatelské intervence využívané v chirurgické ošetřovatelské praxi

POSPÍŠILOVÁ Alena KYASOVÁ Miroslava JUŘENÍKOVÁ Petra SURÁ Zdeňka — MIČUDOVÁ Erna

Ošetřovatelské intervence využívané v chirurgické ošetřovatelské praxi

POSPÍŠILOVÁ Alena KYASOVÁ Miroslava JUŘENÍKOVÁ Petra — SURÁ Zdeňka — MIČUDOVÁ Erna

Sborník vědeckých abstrakt, Mezinárodní sympozium Věda a výzkum v ošetřovatelství

JUŘENÍKOVÁ Petra POSPÍŠILOVÁ Alena

Souhrn výsledků projektu IGA MZ ČR implementace mezinárodního klasifikačního systému ošetřovatelských intervencí do anesteziologicko-resuscitační a chirurgické ošetřovatelské péče

JUŘENÍKOVÁ Petra

Validace ošetřovatelských intervencí (NIC) v chirurgické ošetřovatelské péči na našem území

POSPÍŠILOVÁ Alena KYASOVÁ Miroslava JUŘENÍKOVÁ Petra SURÁ Zdeňka — MIČUDOVÁ Erna

Validaceošetřovatelských intervencí (NIC) v chirurgické ošetřovatelské péči na našem území

POSPÍŠILOVÁ Alena KYASOVÁ Miroslava JUŘENÍKOVÁ Petra — SURÁ Zdeňka — MIČUDOVÁ Erna

Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info