Project information

Project information
Příspěvek chemických a biochemických metodik ke studiu molekulární podstaty vybraných patologických stavů a onemocnění

Project Identification
MUNI/A/0831/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt je pokračováním projektu se stejným názvem, který byl řešen v akademickém roce 2010/11. Je zaměřen na podporu vědecké činnosti čtyř PhD studentů, kteří v rámci jednotlivých pracovních skupin jsou zapojeni do výzkumu na Biochemickém ústavu. Společným jmenovatelem je příspěvek chemických a biochemických metodik k rozpoznání molekulární podstaty buněčných pochodů. V rámci projektu budou sledovány parametry zánětlivých a oxidačních procesů u vybraných skupin pacientů a získané nálezy korelovány s klinickým stavem pacientů. Druhá část projektu bude zaměřena studium účinku rostlinných alkaloidů na buněčný metabolismus. Obě části navazují na výzkumnou problematiku, která je dlouhodobě řešená na Biochemickém ústavu a je zahrnuta v několika výzkumných grantech.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info