Project information

Project information
Prevence syndromů stáří (PRESYST)

Project Identification
MUNI/A/0814/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Velké geriatrické syndromy se postupně stávají zásadním limitujícím faktorem pro zachování soběstačnosti seniorů. Senioři se tedy po překonání určitých typů zdravotních komplikací dožijí životního údobí, kdy se začínají kumulovat choroby, narůstá počet užívaných medikamentů, kompenzační mechanismy slábnou. Důsledkem je postupný vznik stařecké křehkosti s častými dekompenzacemi zdravotního stavu a postupnou ztrátou soběstačnosti. Cílem projektu je definovat závažnost jednotlivých předpokládaných rizikových faktorů ztráty soběstačnosti a sestavit profylaktická opatření pro její zachování.

Publications

Total number of publications: 34


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info