Project information

Nové flavin-dependentní enzymy Paracoccus denitrificans: reakční mechanismy, metabolické funkce a úloha v buněčném oxidačním stresu

Investor logo
Project Identification
GAP503/12/0369
Project Period
1/2012 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt se zabyva dvema enzymy,
avin reduktasou FerA a chinonreduktasou FerB, spojenymi s genero-
vanm nebo zvladanm oxidacnho stresu u bakterie Paracoccus denitri cans, casto nazyvane
"
volne zijc
mitochondrie\. Bude izolovan gen pro FerA a pripraveny odpovdajc rekombinantn protein bude charak-
terizovan enzymologicky, krystalogra cky a pomoc mstne rzene mutageneze. Bude stanoveno, zda FerA
pusob samostatne nebo v kombinaci s dalsmi proteiny. V pokusech in vitro bude kvanti kovana produkce
superoxidu enzymem FerB a testovana hypoteza, ze FerB je schopen redukovat membranovy ubichinon. U divokeho kmene a mutantnch kmenu bez FerA resp. FerB nebo s jejich zvysenou produkc bude porov-
nan stupen peroxidace membranovych lipidu. Proteomicka analyza bunek vystavenych redoxnm stresorum
pomuze pri identi kaci clenu redoxnho regulonu.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info