Project information

Project information
Charakterizace procesů zapojených v indukci resistence rostlin na patogeny s využitím elicitinů se změněnou schopností vyvolávat obranné reakce

Investor logo
Project Identification
GAP501/12/0590
Project Period
1/2012 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc

Projekt je zaměřen na prohloubení porozumění mechanismům obranné reakce rostlin na biotický stres vyvolaný houbovými infekcemi, včetně úlohy reaktivních forem kyslíku (ROS) a dusíku (RNS) v odpovědi na elicitory patogenů. Experimenty budou realizovány na modelových rostlinách s významem pro zemědělství, na rajčeti (Solanum spp.) a tabáku (N. tabacum). Hlavním cílem projektu je charakterizace raných a pozdních fází rostlinné odpovědi vyvolané elicitory a patogeny, které budou potenciálně prakticky využitelné pro manipulace a šlechtění rostlin se zvýšenou resistencí. Budou navrženy a připraveny mutanty elicitoru kryptogeinu s pozměněnou schopností indukovat produkci ROS a RNS a buněčnou smrt rostlin, a sledovány regulační mechanismy tvorby ROS a RNS a spojené s nitrosativním stresem v hypersensitivní odpovědi. Interakce ROS a RNS s dalšími signálními drahami bude studována v časné i pozdní fázi odpovědi rostlin na elicitory, stejně jako jejich úloha v lokální a systémové odpovědi na elicitory a infekci patogeny s využitím sledování exprese obranných genů a proteinů.

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info