Informace o projektu
Charakterizace procesů zapojených v indukci resistence rostlin na patogeny s využitím elicitinů se změněnou schopností vyvolávat obranné reakce

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP501/12/0590
Období řešení
1/2012 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci

Projekt je zaměřen na prohloubení porozumění mechanismům obranné reakce rostlin na biotický stres vyvolaný houbovými infekcemi, včetně úlohy reaktivních forem kyslíku (ROS) a dusíku (RNS) v odpovědi na elicitory patogenů. Experimenty budou realizovány na modelových rostlinách s významem pro zemědělství, na rajčeti (Solanum spp.) a tabáku (N. tabacum). Hlavním cílem projektu je charakterizace raných a pozdních fází rostlinné odpovědi vyvolané elicitory a patogeny, které budou potenciálně prakticky využitelné pro manipulace a šlechtění rostlin se zvýšenou resistencí. Budou navrženy a připraveny mutanty elicitoru kryptogeinu s pozměněnou schopností indukovat produkci ROS a RNS a buněčnou smrt rostlin, a sledovány regulační mechanismy tvorby ROS a RNS a spojené s nitrosativním stresem v hypersensitivní odpovědi. Interakce ROS a RNS s dalšími signálními drahami bude studována v časné i pozdní fázi odpovědi rostlin na elicitory, stejně jako jejich úloha v lokální a systémové odpovědi na elicitory a infekci patogeny s využitím sledování exprese obranných genů a proteinů.

Publikace

Počet publikací: 17


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info