Project information

Cyklus konferencí k problematice kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání (CYKO 2012)

Project Identification
MUNI/B/0888/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

V rámci předkládaného projektu je žádáno o podporu 8 konferencí, které budou v průběhu roku 2011 pořádány katedrami PdF MU pod koordinací Institutu výzkumu školního vzdělávání. Zastřešujícím cílem konferencí je poskytnout prostor studentům magisterských a doktorských studijních programů realizovaných na PdF MU k prezentaci jejich výzkumných a edukačních aktivit. Seznámit zájemce o studium a fakultní veřejnost s aktivitami jednotlivých pracovišť a porovnat oborově specifické vědecké přístupy rozvíjené v jednotlivých studijních programech na PdF MU.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info