Project information
Břidličný plyn: nová oblast česko-polské spolupráce

Project Identification
13_2012_czpl_iips
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Foreign Affairs of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je shrnout dosavadní a pravděpodobný budoucí rozvoj nekonvenčního plynu v Polsku a ve formě SWOT analýzy popsat silné a slabé stránky stejně jako příležitosti a hrozby možného zapojení nekonvenčních zdrojů plynu do polského (potažmo středoevropského) energetického mixu. Projekt se zaměří na regulatorní aspekty sektoru nekonvenčních zdrojů zemního plynu. Podrobněji se bude věnovat klíčovým dimenzím, jež tvoří předpoklady úspěšného zahájení těžby: technologie, životní prostředí, ekonomie těžby, regulace a societální faktory. Na základě těchto dat budou připraveny podkladové materiály pro kulatý stůl, u něhož se setkají zástupci státního, soukromého i akademické sektoru. Cílem tohoto setkání bude jednak sdílení informací a zkušeností a také formulace doporučení pro tvorbu politik podporujících/regulujících rozvoj nekonvenčních zdrojů. Výstupy budou medializovány jak v masových, tak odborných médiích.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info