Informace o projektu
Břidličný plyn: nová oblast česko-polské spolupráce

Kód projektu
13_2012_czpl_iips
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Cílem projektu je shrnout dosavadní a pravděpodobný budoucí rozvoj nekonvenčního plynu v Polsku a ve formě SWOT analýzy popsat silné a slabé stránky stejně jako příležitosti a hrozby možného zapojení nekonvenčních zdrojů plynu do polského (potažmo středoevropského) energetického mixu. Projekt se zaměří na regulatorní aspekty sektoru nekonvenčních zdrojů zemního plynu. Podrobněji se bude věnovat klíčovým dimenzím, jež tvoří předpoklady úspěšného zahájení těžby: technologie, životní prostředí, ekonomie těžby, regulace a societální faktory. Na základě těchto dat budou připraveny podkladové materiály pro kulatý stůl, u něhož se setkají zástupci státního, soukromého i akademické sektoru. Cílem tohoto setkání bude jednak sdílení informací a zkušeností a také formulace doporučení pro tvorbu politik podporujících/regulujících rozvoj nekonvenčních zdrojů. Výstupy budou medializovány jak v masových, tak odborných médiích.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info