Informace o projektu

Analýza apoptózy u zinek rezistentních buněčných linií

Kód projektu
MUNI/C/0965/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Zinečnaté ionty jsou významnou strukturální komponentou, působí jako regulační substance řady kaskád a jsou součástí širokého spektra enzymů. Velmi významně se zinečnaté ionty uplatňují v patogenzi tumorů prostaty. Prostatické buňky jsou svým vztahem k zinečnatým iontům unikátní. Fyziologicky dochází v prostatě až k desetinásobné akumulaci těchto iontů. Nádorově změněná tkáň však schopnost akumulace zinku postrádá a jeho koncentrace se výrazně snižuje.
Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření zinek rezistentních linií, které budou odvozeny a vyselektovány z nádorových a nenádorových buněk prostaty. Tyto zinek rezistentní linie budou dále charakterizovány a bude u nich stanovena míra exprese vybraných genů regulujících apoptózu a srovnány se standardními wild type liniemi.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info