Project information

Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Hmotné zdroje 2013)

Project Identification
MUNI/A/0854/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je zajistit aktuální knižní zdroje pro školitele disertačních prací a vedoucích diplomových prací a jejich studenty. Dominantní složkou budou představovat zahraniční publikace. Publikace budou pořizovány na základě rešeršní činnosti studentů zapojených do projektu i podnětů shromažďovaných od studentů či učitelů. Záměrem je navázat na výsledky obdobných projektů realizovaných v roce 2011 a 2012. Při objednávce nových publikací budou zohledněny požadavky studentů, resp. jejich školitelů. Součástí studentských aktivit bude vyhledávání úložišť digitalizovaných knih na internetu a jejich sumarizace a následné zveřejnění studentům a učitelům v prostředí IS MUNI nebo fakultních webových stránek.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info