Informace o projektu

Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Hmotné zdroje 2013)

Kód projektu
MUNI/A/0854/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je zajistit aktuální knižní zdroje pro školitele disertačních prací a vedoucích diplomových prací a jejich studenty. Dominantní složkou budou představovat zahraniční publikace. Publikace budou pořizovány na základě rešeršní činnosti studentů zapojených do projektu i podnětů shromažďovaných od studentů či učitelů. Záměrem je navázat na výsledky obdobných projektů realizovaných v roce 2011 a 2012. Při objednávce nových publikací budou zohledněny požadavky studentů, resp. jejich školitelů. Součástí studentských aktivit bude vyhledávání úložišť digitalizovaných knih na internetu a jejich sumarizace a následné zveřejnění studentům a učitelům v prostředí IS MUNI nebo fakultních webových stránek.