Project information

Publikace vědeckých monografií (PVM)

Project Identification
MUNI/A/0807/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je informační, organizační a věcná podpora tvorby a tisku vědeckých publikací vytvořených v rámci vědecké činnosti (dominantně v rámci projektů specifického výzkumu či v rámci plnění diplomových či disertačních úkolů). Projekt zahrnuje ve spolupráci se studenty doktorského a magisterského studia zejména a) vytvoření informačního rámce pro řešitele jiných vědeckých projektů specifického výzkumu o možnostech financování, b) vytvoření informačního rámce pro studenty doktorského i magisterského studia a učitele o možnostech podpory v publikační činnosti, c) zajištění organizačního rámce pro schvalování publikací (autorské smlouvy, recenze, výběrové řízení, kontrola aplikací "vejce jako vejci", vědecká rešerše), d) vytvoření graficky oddělené speciální řady publikací, e) sběr rukopisů a jejich kontrola a technické zpracování, f) zajištění recenzí a doprovodných redaktorských prací, g) zajištění tisku publikace, h) propagace vydané vědecké publikace a její umístění na vědecký web fakulty, v repozitáři a v RIVu.

Publications

Total number of publications: 9