Informace o projektu

Publikace vědeckých monografií (PVM)

Kód projektu
MUNI/A/0807/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je informační, organizační a věcná podpora tvorby a tisku vědeckých publikací vytvořených v rámci vědecké činnosti (dominantně v rámci projektů specifického výzkumu či v rámci plnění diplomových či disertačních úkolů). Projekt zahrnuje ve spolupráci se studenty doktorského a magisterského studia zejména a) vytvoření informačního rámce pro řešitele jiných vědeckých projektů specifického výzkumu o možnostech financování, b) vytvoření informačního rámce pro studenty doktorského i magisterského studia a učitele o možnostech podpory v publikační činnosti, c) zajištění organizačního rámce pro schvalování publikací (autorské smlouvy, recenze, výběrové řízení, kontrola aplikací "vejce jako vejci", vědecká rešerše), d) vytvoření graficky oddělené speciální řady publikací, e) sběr rukopisů a jejich kontrola a technické zpracování, f) zajištění recenzí a doprovodných redaktorských prací, g) zajištění tisku publikace, h) propagace vydané vědecké publikace a její umístění na vědecký web fakulty, v repozitáři a v RIVu.

Publikace

Počet publikací: 9