Project information

Konference COFOLA INTERNATIONAL 2013 (COFOLAIN)

Project Identification
MUNI/B/0910/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Hlavním cílem konference COFOLA INTERNATIONAL 2013 je umožnit mladým tuzemským i zahraničním vědeckým pracovníkům v oblasti právní vědy prezentovat výsledky jejich vědecké práce s důrazem na mezinárodněprávní problematiku. Právnická fakulta se tradičně snaží umožnit doktorandům, mladým vědcům, ale i magisterským studentům, prezentovat výsledky jejich vědecké práce v přívětivém prostředí „doktorandské“ konference COFOLA. Původní model konference, jež se nastávající rok bude zaměřovat v zásadě na problematiku nového občanského zákoníku, bude inovován a obohacen o speciální konferenci COFOLA INTERNATIONAL, zaměřenou především na zahraniční spolupráci a věcně na problematiku mezinárodního práva.

Cílem COFOLA INTERNATIONAL je vytvoření funkčního doplňku konference COFOLA v tom, že poskytne prostor pro právně-teoretické úvahy přesahující hranici jednoho státu či kontinentu, tedy pro globální pohled na právo, tolik významný v současných dnech.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info