Informace o projektu

Konference COFOLA INTERNATIONAL 2013 (COFOLAIN)

Kód projektu
MUNI/B/0910/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Hlavním cílem konference COFOLA INTERNATIONAL 2013 je umožnit mladým tuzemským i zahraničním vědeckým pracovníkům v oblasti právní vědy prezentovat výsledky jejich vědecké práce s důrazem na mezinárodněprávní problematiku. Právnická fakulta se tradičně snaží umožnit doktorandům, mladým vědcům, ale i magisterským studentům, prezentovat výsledky jejich vědecké práce v přívětivém prostředí „doktorandské“ konference COFOLA. Původní model konference, jež se nastávající rok bude zaměřovat v zásadě na problematiku nového občanského zákoníku, bude inovován a obohacen o speciální konferenci COFOLA INTERNATIONAL, zaměřenou především na zahraniční spolupráci a věcně na problematiku mezinárodního práva.

Cílem COFOLA INTERNATIONAL je vytvoření funkčního doplňku konference COFOLA v tom, že poskytne prostor pro právně-teoretické úvahy přesahující hranici jednoho státu či kontinentu, tedy pro globální pohled na právo, tolik významný v současných dnech.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info