Project information

Metody právní argumentace (MPA)

Project Identification
MUNI/A/0859/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Předkládaný projekt se zaměří na některé metody právní argumentace. Jeho cílem je předložit analýzu jazykových, systematických, formálních, logických, literárních a doktrinálních aspektů právní argumentace. Projekt se primárně zaměří na alternativní metody právní argumentace, ovšem s přihlédnutím k dominantním proudům, směrům a poznatkům v této oblasti.

Publications

Total number of publications: 21


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info