Project information
Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě, jejich systém a efektivnost

Investor logo
Project Identification
GA13-30730S
Project Period
2/2013 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Právní prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě v České republice představují mimořádně důležitý, rozsáhlý a strukturovaný systém. Jejich zkoumání je však dosud spíše fragmentární, bez ucelené analýzy jednotlivých forem, odborné reflexe jejich praktického působení a zejména bez analýzy působení celého systému. Podstatou projektu je výzkum právní úpravy a praktického uplatňování jednotlivých prostředků ochrany práv ve veřejné správě, jakož i jejich systému, vyhodnocení jejich efektivnosti (včetně dostupnosti prostředků, návazností a kolizních míst v rámci celého systému ochrany práv, jakož i naplňování požadavků na zákonné, správné a včasné řešení věcí), porovnání právní úpravy de lege lata s teoretickými východisky, ústavními a evropskými základy a principy, komparace s právní úpravou a zkušenostmi ve Slovenské republice, identifikace problémových míst platné právní úpravy i správní praxe, verifikace uplatnění zahraniční inspirace v oblasti některých nových forem ochrany práv či jejich modifikace a závěrečné formulování doporučení praxi (legislativní i veřejnosprávní).

Publications

Total number of publications: 115


Previous 1 2 3 4 5 6 7 12 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info