Informace o projektu
Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě, jejich systém a efektivnost

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA13-30730S
Období řešení
2/2013 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Právní prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě v České republice představují mimořádně důležitý, rozsáhlý a strukturovaný systém. Jejich zkoumání je však dosud spíše fragmentární, bez ucelené analýzy jednotlivých forem, odborné reflexe jejich praktického působení a zejména bez analýzy působení celého systému. Podstatou projektu je výzkum právní úpravy a praktického uplatňování jednotlivých prostředků ochrany práv ve veřejné správě, jakož i jejich systému, vyhodnocení jejich efektivnosti (včetně dostupnosti prostředků, návazností a kolizních míst v rámci celého systému ochrany práv, jakož i naplňování požadavků na zákonné, správné a včasné řešení věcí), porovnání právní úpravy de lege lata s teoretickými východisky, ústavními a evropskými základy a principy, komparace s právní úpravou a zkušenostmi ve Slovenské republice, identifikace problémových míst platné právní úpravy i správní praxe, verifikace uplatnění zahraniční inspirace v oblasti některých nových forem ochrany práv či jejich modifikace a závěrečné formulování doporučení praxi (legislativní i veřejnosprávní).

Publikace

Počet publikací: 114


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 12 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info