Project information

Studium kódu CTD RNA polymerázy II

Investor logo
Project Identification
GA13-18344S (kod CEP: GA13-18344S)
Project Period
2/2013 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Navrhuji objasnit základní pravidla, která používají RNA procesující faktory pro rozpoznávání tzv. CTD kódu RNA polymerázy II. Koncept CTD kódu, který urcuje pozici RNA polymerázy v transkripcním cyklu a rídí interakce se specifickými procesujícími
faktory byl navrhnut témer pred 10 lety. Snaha odhalit strukturu CTD a její interakce s cetnými vazebnými faktory byla neúspešná v predchozích krystalografických pokusech z duvodu flexibility CTD a její slabé vazebné afinite k procesujícím
faktorum. V tomto projektu urcíme NMR struktury nekolika procesujících faktoru navázaných na CTD s ruznými modifikacními znackami. Nedávný vývoj v oblasti SAXS technik, které lze nyní kombinovat s vysoce rozlišenými NMR strukturami, nám umožní
objasnit dlouhodobou otázku jak vazba procesujících faktoru mení strukturu CTD. Použití této technologie poskytne zcela nové strukturní informace k objasnení CTD kódu, což významne posune hranice poznání v oboru transkripce a procesování RNA.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info