Project information
Center of Computer Graphics (CPG)

Project Identification
LC06008
Project Period
3/2006 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Brno University of Technology
University of West Bohemia in Pilsen
Czech Technical University Prague

Centrum sdruží 4 významná univerzitní pracoviště (FEL ČVUT Praha, FAV ZČU Plzeň, FI MU a FIT VUT Brno), která se věnují základnímu a aplikovanému výzkumu v oblasti počítačové grafiky a realizují doktorské studijní programy. Centrum se bude orientovat na základní výzkum algoritmů a metod počítačové grafiky zejména v oblasti virtuální reality. V rámci centra dojde k propojení jednotlivých výzkumných směrů s cílem posílit spolupráci těchto pracovišť a vzájemně využít poznatků v klíčových teoretických oblastech, které se dosud rozvíjely odděleně. Jako celek se centrum CPG stane významným partnerem pro další výzkumné subjekty v rámci EU.

Results

Publications

Total number of publications: 38


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info