Informace o projektu

CPG - Centrum počítačové grafiky (CPG)

Kód projektu
LC06008
Období řešení
3/2006 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
České vysoké učení technické v Praze

Centrum sdruží 4 významná univerzitní pracoviště (FEL ČVUT Praha, FAV ZČU Plzeň, FI MU a FIT VUT Brno), která se věnují základnímu a aplikovanému výzkumu v oblasti počítačové grafiky a realizují doktorské studijní programy. Centrum se bude orientovat na základní výzkum algoritmů a metod počítačové grafiky zejména v oblasti virtuální reality. V rámci centra dojde k propojení jednotlivých výzkumných směrů s cílem posílit spolupráci těchto pracovišť a vzájemně využít poznatků v klíčových teoretických oblastech, které se dosud rozvíjely odděleně. Jako celek se centrum CPG stane významným partnerem pro další výzkumné subjekty v rámci EU.

Výsledky

Hlavním cílem je výzkum virtuální reality. Teoretické poznatky budou publikovány a budouk dispozici širší odborné veřejnosti. Progresivní technologie pro vývoj aplikací virtuální reality nalezne uplatnění v jiných oborech.

Publikace

Počet publikací: 38


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info