Project information

Analýza polymorfizmů v genech prozánětlivých a remodelačních faktorů ve vztahu k imunitní reakci a klinickému stavu pacientů s parodontitidou

Project Identification
NR9129
Project Period
1/2006 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno

Cílem projektu je zhodnotit možný vliv polymorfizmů v genech ovlivňujících zánět a tkáňovou remodelaci v etiopatogenezi parodontitidy.
Cílem projektu je sledovat efekt ústních bakterií na tvorbu cytokinů in vitro po kultřivaci lymfocytů periferní krve a dále posoudit vliv variability v příslušných genech kódujících cytokiny na stupeň této produkce ve vztahu ke klinickému stavu pacientů.
Současně budou v sérech pacientů stanoveny metodou ELISA hladiny protilátek reagujících s vybranými ústními bakteriemi (A.a. a P.g.).
Cílem projektu je stanovení konkrétních kritérií a reálných postupů pro screeningové vytipování osob, u nichž konstelace neovlivnitelné části rizikových faktorů (genotyp) je indikací pro cílená primárně a sekundárně preventivní intervenční opatření.

Publications

Total number of publications: 22


Previous 1 2 3 Next