Project information

Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Hmotné zdroje 2014)

Project Identification
MUNI/A/0891/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je zajistit aktuální knižní zdroje pro školitele disertačních prací a vedoucích diplomových prací a jejich studenty. Dominantní složku budou představovat zahraniční publikace. Publikace budou pořizovány na základě rešeršní činnosti studentů zapojených do projektu i podnětů shromažďovaných od studentů či učitelů. Záměrem je navázat na výsledky obdobných projektů realizovaných v letech 2011 - 2013. Při objednávce nových publikací budou zohledněny požadavky studentů, resp. jejich školitelů.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info