Informace o projektu

Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Hmotné zdroje 2014)

Kód projektu
MUNI/A/0891/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je zajistit aktuální knižní zdroje pro školitele disertačních prací a vedoucích diplomových prací a jejich studenty. Dominantní složku budou představovat zahraniční publikace. Publikace budou pořizovány na základě rešeršní činnosti studentů zapojených do projektu i podnětů shromažďovaných od studentů či učitelů. Záměrem je navázat na výsledky obdobných projektů realizovaných v letech 2011 - 2013. Při objednávce nových publikací budou zohledněny požadavky studentů, resp. jejich školitelů.

Publikace

Počet publikací: 1