Project information

Krajinné indicie jádra Velké Moravy (KIJVM)

Project Identification
7AMB14SK006
Project Period
1/2014 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Cíle projektu:
1. Identifikace ploch a nestavebních objektů indikujících faktory životního prostředí v době Velkomoravské říše, včetně jejich rozmístění v zájmovém území.
2. Vytvoření kartografické dokumentace k objektům zvýšeného zájmu z důvodu možné korelace s obdobím Velkomoravské říše.
3. Sestavení komplexního metodického postupu opírajícího se o krajinářskou analýzu území a syntézu disponibilních archivních podkladů pro potřeby identifikace humánního dědictví v současné krajině.

Publications

Total number of publications: 4