Informace o projektu

Krajinné indicie jádra Velké Moravy (KIJVM)

Kód projektu
7AMB14SK006
Období řešení
1/2014 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Cíle projektu:
1. Identifikace ploch a nestavebních objektů indikujících faktory životního prostředí v době Velkomoravské říše, včetně jejich rozmístění v zájmovém území.
2. Vytvoření kartografické dokumentace k objektům zvýšeného zájmu z důvodu možné korelace s obdobím Velkomoravské říše.
3. Sestavení komplexního metodického postupu opírajícího se o krajinářskou analýzu území a syntézu disponibilních archivních podkladů pro potřeby identifikace humánního dědictví v současné krajině.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info