Project information

Mechanizmus buněčného pohybu výtrusovců (Apicomplexa) (MOTAP)

Project Identification
7AMB14FR013
Project Period
1/2014 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Muséum National d'Histoire Naturelle

Výtrusovci (Apicomplexa) představují jednu z nejúspěšnějších skupin jednobuněčných parazitů se širokým spektrem obratlovčích i bezobratlých hostitelů. Mezi zástupci, kteří parazitují obratlovce, se nacházejí původci významných onemocnění člověka, jako je malárie, toxoplazmóza nebo kryptosporidióza, které jsou stále jen těžko kontrolovatelné, a proto vyžadují vývoj nových a dlouhodobě udržitelných léčebných postupů. Výtrusovci, jako obligátní paraziti, si vyvinuli široké spektrum strategií jak efektivně využívat svého hostitele. Vykazují jedinečné adaptace pro invazi a přežívání ve svém specifickém hostiteli, které se vyvíjely pod odlišnými evolučními tlaky a tak vyústily v enormní diverzifikaci jednotlivých skupin. Hlavním cílem projektu je stanovit do jaké míry jsou prvky, považované za zdroj specifity výtrusovců, konzervované v skupině gregarin. S přístupem k stále narůstajícímu objemu molekulárních dat pro výtrusovce vázaných na obratlovčí hostitele a s podporou naší dvojí expertízy na taxonomii, srovnávací a funkční morfologii a zároveň na genomovou, post-genomovou a funkční charakterizaci u rodu Plasmodium, jsme si stanovili za cíl poskytnout nová data na gregarinách týkající se: 1) jejich pohybového chovaní a 2) proteinů souvisejících se zoity, pro příslušný druh gregarin (hmyzí a mořské eugregariny). Záměrem je pak poskytnout možný evoluční scénář pro strukturální a funkční evoluci zoitu z gregarin (možná přes kryptosporidie) až po rod Plasmodium, s ohledem na jiné výtrusovce (jako jsou rody Toxoplasma, Eimeria). Pro analýzy budou použity následné modely: eugregariny z laboratorních chovů hmyzu (např. Gregarina garnhami), eugregarina Lecudina tuzetae z mořských mnohoštětinatců, a Cryptosporidium muris z laboratorních hlodavců. Zimnička Plasmodium falciparum bude použita jako referenční nebo kontrolní druh pro molekulární přístupy. Studovány budou invazivní (pohyblivá) stádia těchto parazitů

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info