Informace o projektu

Mechanizmus buněčného pohybu výtrusovců (Apicomplexa) (MOTAP)

Kód projektu
7AMB14FR013
Období řešení
1/2014 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Muséum National d?Histoire Naturelle

Výtrusovci (Apicomplexa) představují jednu z nejúspěšnějších skupin jednobuněčných parazitů se širokým spektrem obratlovčích i bezobratlých hostitelů. Mezi zástupci, kteří parazitují obratlovce, se nacházejí původci významných onemocnění člověka, jako je malárie, toxoplazmóza nebo kryptosporidióza, které jsou stále jen těžko kontrolovatelné, a proto vyžadují vývoj nových a dlouhodobě udržitelných léčebných postupů. Výtrusovci, jako obligátní paraziti, si vyvinuli široké spektrum strategií jak efektivně využívat svého hostitele. Vykazují jedinečné adaptace pro invazi a přežívání ve svém specifickém hostiteli, které se vyvíjely pod odlišnými evolučními tlaky a tak vyústily v enormní diverzifikaci jednotlivých skupin. Hlavním cílem projektu je stanovit do jaké míry jsou prvky, považované za zdroj specifity výtrusovců, konzervované v skupině gregarin. S přístupem k stále narůstajícímu objemu molekulárních dat pro výtrusovce vázaných na obratlovčí hostitele a s podporou naší dvojí expertízy na taxonomii, srovnávací a funkční morfologii a zároveň na genomovou, post-genomovou a funkční charakterizaci u rodu Plasmodium, jsme si stanovili za cíl poskytnout nová data na gregarinách týkající se: 1) jejich pohybového chovaní a 2) proteinů souvisejících se zoity, pro příslušný druh gregarin (hmyzí a mořské eugregariny). Záměrem je pak poskytnout možný evoluční scénář pro strukturální a funkční evoluci zoitu z gregarin (možná přes kryptosporidie) až po rod Plasmodium, s ohledem na jiné výtrusovce (jako jsou rody Toxoplasma, Eimeria). Pro analýzy budou použity následné modely: eugregariny z laboratorních chovů hmyzu (např. Gregarina garnhami), eugregarina Lecudina tuzetae z mořských mnohoštětinatců, a Cryptosporidium muris z laboratorních hlodavců. Zimnička Plasmodium falciparum bude použita jako referenční nebo kontrolní druh pro molekulární přístupy. Studovány budou invazivní (pohyblivá) stádia těchto parazitů

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info