Project information
Biosenzor pro monitorování toxických látek v životním prostředí

Investor logo
Project Identification
TA04021380
Project Period
7/2014 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Photon Systems Instruments

Cílem řešení předloženého projektu je vývoj a aplikace moderního biosenzoru založeného na inovativním spojení vysoce citlivého optického
zařízení s biologickou aktivitou dehalogenasových enzymů k měření toxických halogenovaných látek v prostředí. Díky nově izolovaným
enzymům, halogenalkan dehalogenasam, aktivním k prioritním problematickým kontaminantům, bude biosenzor disponovat širokým rozsahem
detekčních možností. Biosenzor bude vyvinut pro aplikace v následujících oblastech:

  • monitoring toxických látek v životním prostředí a rizikových průmyslových provozech
  • kontinuální detekce toxických látek v rámci systémů včasného varovaní snižujících rizika kontaminace a dopadu toxických látek na zdraví


člověka

  • měření koncentrací toxických látek během sanací kontaminovaných lokalit a systematické sledování změn kontaminace v reálném čase přímo


na sanované lokalitě

  • kontrola kontaminace vod po haváriích či živelných katastrofách

Publications

Total number of publications: 45


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info