Project information

Výzkum FI v aplikované informatice

Project Identification
MUNI/A/1213/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Předkládaný projekt pokrývá několik oblastí výzkumu Fakulty informatiky.
Primárním cílem projektu je podpora výzkumu doktorských a magisterských
studentů cca poloviny výzkumných týmů Fakulty informatiky. Tématicky je
projekt členěn do osmi částí, které se věnují výzkumu v následujících
oblastech: informační systémy a e-learning (A), dolování v datech a analýzu dat (B), bezpečnost a aplikovaná kryprografie (C), zpracování
přirozeného jazyka (D), softwarové architektury a informační systémy (E),
algoritmy výpočetní geometrie (F), vyhledávání v rozsáhlých datech (G),
vestavné systémy (H) a digitální matematické knihovny (I). Projekt navazuje
na projekty specifického výzkumu „Aplikovaný výzkum Fakulty informatiky“
z let 2010-12 a následných projektů z let 2013 a 2014.

Jedná se o projekt, který komplexním způsobem přispívá k rozvoji
doktorského studia se zaměřením na synergii s projekty operačních
programů Výzkum a vývoj pro inovace a Podnikání a inovace
(zejména v návaznosti na využití výzkumu směrem k aplikacím
a budovanému centru CERIT), jakožto i k rozvoji výzkumné a vývojové
činnosti magisterských studentů a na podporu zajištění účasti
studentů doktorského studia na mezinárodních vědeckých konferencích.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info