Project information
Lokální mikrostrukturní změny vyvolané statickou a dynamickou indentací nanostrukturovaných a nanolaminovaných povlaků

Investor logo
Project Identification
GA15-17875S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Materials Physics of the ASCR, v. v. i.
Czech Meteorological Institute

Předmětem projektu je příprava nanostrukturovaných a nanolaminovaných tenkých vrstev pomocí magnetronového naprašování a komplexní
studium odezvy těchto vrstev na lokální statické a dynamické indentační testy. Cílem je získání původních dat ze statických a dynamických
indentačních měření od nano- až po mikroúroveň, sledování mikrostrukturních změn v deformovaném objemu moderními metodami
elektronové mikroskopie (SEM včetně 3D mapování objemu pomocí FIB, TEM včetně vysokého rozlišení), identifikace mechanismů
deformace a porušení, detailní interpretace závislosti síla-hloubka vtisku (diskontinuity směrnice, pop-in efekty apod.) v kontextu
pozorovaných mikrostrukturních změn a výsledků počítačového modelování indentační odezvy. Bude vyvinut komplexní software pro
vyhodnocení mikro- a nanoindentačních dat založený na analýze nejen odtěžovacích, ale i zátěžových křivek, které se často zanedbávají. Ve
výsledku bude vyvinutá metodologie využita pro optimalizaci depozičních podmínek a dosažení špičkových mechanických vlastností
pokročilých nanolaminovaných vrstev.

Publications

Total number of publications: 47


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info