Informace o projektu
Lokální mikrostrukturní změny vyvolané statickou a dynamickou indentací nanostrukturovaných a nanolaminovaných povlaků

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA15-17875S
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Český metrologický institut

Předmětem projektu je příprava nanostrukturovaných a nanolaminovaných tenkých vrstev pomocí magnetronového naprašování a komplexní
studium odezvy těchto vrstev na lokální statické a dynamické indentační testy. Cílem je získání původních dat ze statických a dynamických
indentačních měření od nano- až po mikroúroveň, sledování mikrostrukturních změn v deformovaném objemu moderními metodami
elektronové mikroskopie (SEM včetně 3D mapování objemu pomocí FIB, TEM včetně vysokého rozlišení), identifikace mechanismů
deformace a porušení, detailní interpretace závislosti síla-hloubka vtisku (diskontinuity směrnice, pop-in efekty apod.) v kontextu
pozorovaných mikrostrukturních změn a výsledků počítačového modelování indentační odezvy. Bude vyvinut komplexní software pro
vyhodnocení mikro- a nanoindentačních dat založený na analýze nejen odtěžovacích, ale i zátěžových křivek, které se často zanedbávají. Ve
výsledku bude vyvinutá metodologie využita pro optimalizaci depozičních podmínek a dosažení špičkových mechanických vlastností
pokročilých nanolaminovaných vrstev.

Publikace

Počet publikací: 47


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info