Project information

Právni rámec sběru, zpracování, uchovávání a užívání výzkumných dat

Investor logo
Project Identification
GA15-20763S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Význam právních problémů vztahujících se k výzkumu roste spolu s novými technologiemi, které umožňují zpracovávat a sdílet čím dál tím větší objemy dat. Výzkumná činnost se přesouvá z jednotlivých institucí na multicentrické pracovní skupiny, což sebou přináší sdílení dat, společné vytváření databází a přeshraniční přesuny dat. Vzniká zde proto řada dosud neřešených právních otázek ohledně duševního vlastnictví, ochrany dat a soukromí subjektů výzkumu.
Tyto právní otázky budou v projektu řešeny ve čtyřech fázích. V první fázi bude řešena základní teleologie a taxonomie výzkumných dat. Druhá fáze se zaměří na právní otázky sběru, zpracování a uchovávání výzkumných dat. Výzkumný tým porovná praktické důsledky komerční nabídky výzkumných dat se sdílením v režimu open access. Ve třetí fázi budou provedeny tři případové studie v oblastech lékového, humanitního a klimatologického výzkumu. Ve finální fázi bude posouzena kvalita stávající právní regulace a vhodnost stávajících výzkumných politik ČR/EU z hlediska maximalizace veřejného užitku z výzkumných dat.

Publications

Total number of publications: 23


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info