Informace o projektu

Právni rámec sběru, zpracování, uchovávání a užívání výzkumných dat

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA15-20763S
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Význam právních problémů vztahujících se k výzkumu roste spolu s novými technologiemi, které umožňují zpracovávat a sdílet čím dál tím větší objemy dat. Výzkumná činnost se přesouvá z jednotlivých institucí na multicentrické pracovní skupiny, což sebou přináší sdílení dat, společné vytváření databází a přeshraniční přesuny dat. Vzniká zde proto řada dosud neřešených právních otázek ohledně duševního vlastnictví, ochrany dat a soukromí subjektů výzkumu.
Tyto právní otázky budou v projektu řešeny ve čtyřech fázích. V první fázi bude řešena základní teleologie a taxonomie výzkumných dat. Druhá fáze se zaměří na právní otázky sběru, zpracování a uchovávání výzkumných dat. Výzkumný tým porovná praktické důsledky komerční nabídky výzkumných dat se sdílením v režimu open access. Ve třetí fázi budou provedeny tři případové studie v oblastech lékového, humanitního a klimatologického výzkumu. Ve finální fázi bude posouzena kvalita stávající právní regulace a vhodnost stávajících výzkumných politik ČR/EU z hlediska maximalizace veřejného užitku z výzkumných dat.

Publikace

Počet publikací: 23


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info