Project information
Nové behaviorální závislosti: hry a sexualita online (NOBEZ)

Investor logo
Project Identification
GA15-19221S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt se zabývá problematikou behaviorálních závislostí v kontextu hraní online her a používání internetu pro sexuální účely, jež patří k nejvíce rizikovým aktivitám z hlediska rozvoje patologického užívání internetu a jejichž zařazení do Diagnostického a statického manuálu duševních poruch (DSM) zvažuje i Americká psychiatrická asociace. Záměrem výzkumu je zkoumání jejich etiologie, zjistit, zda a jakým způsobem se u nich projevují jednotlivá kritéria závislosti. Projekt bude řešený prostřednictvím analýzy dat z longitudinálního výzkumu na hraní online her, realizace hloubkových rozhovorů s uživateli, kteří ztratili kontrolu nad hraním online her a používáním internetu pro sexuální účely, a prostřednictvím provedení online dotazníkového šetření zaměřeného na problematiku používání internetu pro sexuální účely. Získané poznatky mají za cíl rozšířit dosavadní poznatky o projevech patologického hraní online her a používání internetu pro sexuální účely a upřesnit případná diagnostická vodítka nezbytná pro jejich zařazení do diagnostických manuálů (DSM či Mezinárodní klasifikace nemocí).

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info