Informace o projektu
Nové behaviorální závislosti: hry a sexualita online (NOBEZ)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA15-19221S
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt se zabývá problematikou behaviorálních závislostí v kontextu hraní online her a používání internetu pro sexuální účely, jež patří k nejvíce rizikovým aktivitám z hlediska rozvoje patologického užívání internetu a jejichž zařazení do Diagnostického a statického manuálu duševních poruch (DSM) zvažuje i Americká psychiatrická asociace. Záměrem výzkumu je zkoumání jejich etiologie, zjistit, zda a jakým způsobem se u nich projevují jednotlivá kritéria závislosti. Projekt bude řešený prostřednictvím analýzy dat z longitudinálního výzkumu na hraní online her, realizace hloubkových rozhovorů s uživateli, kteří ztratili kontrolu nad hraním online her a používáním internetu pro sexuální účely, a prostřednictvím provedení online dotazníkového šetření zaměřeného na problematiku používání internetu pro sexuální účely. Získané poznatky mají za cíl rozšířit dosavadní poznatky o projevech patologického hraní online her a používání internetu pro sexuální účely a upřesnit případná diagnostická vodítka nezbytná pro jejich zařazení do diagnostických manuálů (DSM či Mezinárodní klasifikace nemocí).

Publikace

Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info