Informace o projektu

Nové behaviorální závislosti: hry a sexualita online (NOBEZ)

Kód projektu
GA15-19221S
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Logo poskytovatele

Projekt se zabývá problematikou behaviorálních závislostí v kontextu hraní online her a používání internetu pro sexuální účely, jež patří k nejvíce rizikovým aktivitám z hlediska rozvoje patologického užívání internetu a jejichž zařazení do Diagnostického a statického manuálu duševních poruch (DSM) zvažuje i Americká psychiatrická asociace. Záměrem výzkumu je zkoumání jejich etiologie, zjistit, zda a jakým způsobem se u nich projevují jednotlivá kritéria závislosti. Projekt bude řešený prostřednictvím analýzy dat z longitudinálního výzkumu na hraní online her, realizace hloubkových rozhovorů s uživateli, kteří ztratili kontrolu nad hraním online her a používáním internetu pro sexuální účely, a prostřednictvím provedení online dotazníkového šetření zaměřeného na problematiku používání internetu pro sexuální účely. Získané poznatky mají za cíl rozšířit dosavadní poznatky o projevech patologického hraní online her a používání internetu pro sexuální účely a upřesnit případná diagnostická vodítka nezbytná pro jejich zařazení do diagnostických manuálů (DSM či Mezinárodní klasifikace nemocí).

Publikace

2018

2016

2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info