Project information

Methods and tools for detection of driver attention

Project Identification
1F84B/042/520
Project Period
2/2008 - 12/2009
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Transport of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Institute of Computer Science of the ASCR, v. v. i.
Ministry of Defence of the CR
Charles University
University of West Bohemia in Pilsen
Czech Technical University Prague
Czech Railways, a.s.
SPEL, a.s.
AZD Praha, s.r.o.
Škoda Auto, a.s.

Hlavním cílem je vytvořit základ pro vznik reálně použitelných protředků, které umožní postupné výrazné snížení ekonomických i zdravotních ztrát způsobených poklesy pozornosti řidičů motorových vozidel, strojvedoucích vlaků, pilotů, navigátorů, dispečerů dopravy při výkonu jejich služby. Hlavním motivačním faktorem projektu je snížit ztráty způsobené lidským faktorem v dopravě.

Results

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info