Informace o projektu

"Prostředky pro detekci a prevenci poklesů pozornosti řidičů" jako součást společného projektu MESPIN "Metody zvýšení a spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem"

Kód projektu
1F84B/042/520
Období řešení
2/2008 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo dopravy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Klíčová slova
pozornost řidičů
Spolupracující organizace
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Ministerstvo obrany ČR
Univerzita Karlova v Praze
Západočeská univerzita v Plzni
České vysoké učení technické v Praze
České dráhy, a.s.
SPEL, s.r.o.
AŽD Praha, s.r.o.
Škoda Auto, a.s.

Hlavním cílem je vytvořit základ pro vznik reálně použitelných protředků, které umožní postupné výrazné snížení ekonomických i zdravotních ztrát způsobených poklesy pozornosti řidičů motorových vozidel, strojvedoucích vlaků, pilotů, navigátorů, dispečerů dopravy při výkonu jejich služby. Hlavním motivačním faktorem projektu je snížit ztráty způsobené lidským faktorem v dopravě.

Výsledky

Celkovým výsledkem projektu je vytvoření metod, postupů a prostředků pro výrazné snížení ztrát na zdraví a životech i ztrát ekonomických.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info