Project information
Zdroje pro tkáňové inženýrství 6 (TissueENG 6)

Project Identification
MUNI/A/1352/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

V tkáňovém inženýrství jsou aplikovány kmenové/progenitorové buňky v kombinaci s bioaktivními materiály k vytváření plně funkčních orgánů a tkání in vitro s cílem jejich následného použití v klinické medicíně. Bezpečné a efektivní použití libovolného typu kmenových buněk je však naprosto závislé na našem poznání molekulárních mechanismů ovlivňujících chování kmenových buněk, na naší schopnosti řídit diferenciaci kmenových buněk do funkčních somatických buněčných typů, či schopnosti vytvářet a ovlivňovat třírozměrné uspořádání kmenových a progenitorových buněk. V rámci řešení projektu specifického výzkumu bude navázáno na naše předchozí zkoumání a budou adresována témata relevantní těmto základním potřebám. Zejména budou i) studovány molekulární mechanismy zodpověděné za genetickou nestabilitu lidských embryonálních kmenových (hES) buněk a lidských indukovaných pluripotentních kmenových (hiPS) buněk, ii) budou testovány metody izolace a charakterizace extracelulární matrix a jejich vliv na kmenové a progenitorové buňky, iii) budou vyvíjeny mikrofluidní přístupy a systémy ke kokultivaci více typů kmenových a progenitorových buněk, iv) bude zkoumána účast miRNA molekul na řízení diferenciace a ustavení plasticity kmenových buněk a v) budou dále vyvíjeny protokoly diferenciace hES buněk do relevantních buněčných typů, zejména do plicních epiteliálních a odontogenních linií. Hlavními experimentálními přístupy budou in vitro manipulace s buňkami, zobrazování živých buněk i fixovaných buněk pokročilými mikroskopickými technikami, a také kvantifikace relevantních mRNA a proteinů pro molekulární fenotypizaci buněčných populací.

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info