Project information

Povaha právní vědy a obecná metodologie právní vědy (Legal Science 2016) (Obecná věda 2016)

Project Identification
MUNI/B/1269/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Konference věnovaná povaze právní vědě a obecné metodologii právní vědy se zaměří především na pojetí právní vědy jako vědy. Účelem bude zjistit, zda je možné vůbec uvažovat o právní vědě jako o vědě, a zda je skutečně možné vyčlenit specifickou metodologii, kterou se právní věda vyděluje z ostatních vědeckých disciplín. Tyto otázky pátrající po povaze právní vědy nelze izolovat od otázek patřících do obecné teorie vědy, případně od otázek provázející jiné obory. Totéž lze pochopitelně uplatnit i otázky metodologické.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info