Informace o projektu

Povaha právní vědy a obecná metodologie právní vědy (Legal Science 2016) (Obecná věda 2016)

Kód projektu
MUNI/B/1269/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Konference věnovaná povaze právní vědě a obecné metodologii právní vědy se zaměří především na pojetí právní vědy jako vědy. Účelem bude zjistit, zda je možné vůbec uvažovat o právní vědě jako o vědě, a zda je skutečně možné vyčlenit specifickou metodologii, kterou se právní věda vyděluje z ostatních vědeckých disciplín. Tyto otázky pátrající po povaze právní vědy nelze izolovat od otázek patřících do obecné teorie vědy, případně od otázek provázející jiné obory. Totéž lze pochopitelně uplatnit i otázky metodologické.

Publikace

Počet publikací: 1