Project information

Project information
Efekt elektroporační ablace na lidské srdeční buňky

Project Identification
MUNI/A/1010/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

V dostupném elektroporačním systému BTX-ECM600 cuvette budou aplikovány jednotlivé elektroporační pulsy o různé délce a intenzitě a budeme sledovat jejich vliv na buňky srdeční tkáně (diferencované z kmenových buněk) v porovnání s negativními kontrolami. Výsledky elektroporačního pokusu umožní zlepšení animálních protokolů a přiblíží využití EKG spouštěné elektroporace srdeční tkáně v klinické praxi.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info