Project information

Reziduální neuromuskulární blokáda na operačním sále - prospektivní observační studie (RETEP)

Project Identification
MUNI/A/1161/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Reziduální neuromuskulární blokáda je v časném pooperačním období frekventním jevem a je asociována s negativním ovlivněním následné airway-related morbidity. Výskyt dle aktuální literatury je údáván v rozmezí 26%-88%. I přes vysokou frekvenci výskytu negativního vlivu na outcome pacientů je aktuálně monitorace zotavení z neuromuskulární blokády na konci anestezie, nebo na dospávacím pokoji spiše výjimkou jak pravidlem. Zhodnocení výskytu neuromuskulární blokády v klinické praxi na našem pracovišti může vést k následnému vytvoření interních doporučených postupů pro aplikaci, monitoraci a eventuální reverzi neuromuskulární blokády u pediatrických pacientů, a tím následně zvýšit bezpečnost anesteziologické praxe.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info