Informace o projektu
Reziduální neuromuskulární blokáda na operačním sále - prospektivní observační studie (RETEP)

Kód projektu
MUNI/A/1161/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Reziduální neuromuskulární blokáda je v časném pooperačním období frekventním jevem a je asociována s negativním ovlivněním následné airway-related morbidity. Výskyt dle aktuální literatury je údáván v rozmezí 26%-88%. I přes vysokou frekvenci výskytu negativního vlivu na outcome pacientů je aktuálně monitorace zotavení z neuromuskulární blokády na konci anestezie, nebo na dospávacím pokoji spiše výjimkou jak pravidlem. Zhodnocení výskytu neuromuskulární blokády v klinické praxi na našem pracovišti může vést k následnému vytvoření interních doporučených postupů pro aplikaci, monitoraci a eventuální reverzi neuromuskulární blokády u pediatrických pacientů, a tím následně zvýšit bezpečnost anesteziologické praxe.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info