Project information

Project information
On the Relationship between Characteristics of Classroom Discourse and Student Achievement

Investor logo
Project Identification
GA17-03643S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt si klade za cíl identifikovat, jakým způsobem spolu souvisí podoba výukové komunikace a vzdělávací výsledky žáků, a to v prostředí druhého stupně základních škol (ISCED 2A). Vzdělávací výsledky žáků budeme sledovat v oblasti čtenářské gramotnosti, podobu výukové komunikace ve výuce literární výchovy.
Metodologie navrhovaného projektu je složena z kvantitativní a kvalitativní fáze. V kvantitativní fázi proběhne strukturované pozorování výukové komunikace na vzorku 40 tříd. Budeme zaznamenávat především kvantitu a kvalitu student talk. Data z pozorování budou dávána do souvislosti s výsledky sledovaných žáků ve standardizovaných testech čtenářské gramotnosti. V následující kvalitativní fázi budeme na vzorku 4 záměrně vybraných tříd detailně zkoumat vzorce participace u různých typů žáků – z hlediska míry jejich participace a z hlediska jejich vzdělávacích výsledků. Budeme popisovat různé vzorce participace a způsoby jejich konstruování ve školní třídě.

Publications

Total number of publications: 40


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info