Informace o projektu
Vztah mezi charakteristikami výukové komunikace a vzdělávacími výsledky žáků

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-03643S
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt si klade za cíl identifikovat, jakým způsobem spolu souvisí podoba výukové komunikace a vzdělávací výsledky žáků, a to v prostředí druhého stupně základních škol (ISCED 2A). Vzdělávací výsledky žáků budeme sledovat v oblasti čtenářské gramotnosti, podobu výukové komunikace ve výuce literární výchovy.
Metodologie navrhovaného projektu je složena z kvantitativní a kvalitativní fáze. V kvantitativní fázi proběhne strukturované pozorování výukové komunikace na vzorku 40 tříd. Budeme zaznamenávat především kvantitu a kvalitu student talk. Data z pozorování budou dávána do souvislosti s výsledky sledovaných žáků ve standardizovaných testech čtenářské gramotnosti. V následující kvalitativní fázi budeme na vzorku 4 záměrně vybraných tříd detailně zkoumat vzorce participace u různých typů žáků – z hlediska míry jejich participace a z hlediska jejich vzdělávacích výsledků. Budeme popisovat různé vzorce participace a způsoby jejich konstruování ve školní třídě.

Publikace

Počet publikací: 40


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info